Menu
Your Cart

Returer och återbetalningspolicy

Last modified: 05.08.2018


Vi har 14-dagars Returer och återbetalningspolicy.Inom 14 dagar kan du begära full återbetalning eller delvis återbetalning. Om din beställning redan har skickats (och / eller du redan har fått den), måste du skicka tillbaka produkterna UNOPENED till oss innan vi slutför din återbetalning.Full återbetalning: du ber om återbetalning av alla produkter du har beställt.Delvis återbetalning: när du beställde mer än en produkt och du bara vill ha återbetalning på vissa produkter. Då drar vi av priset på den eller de produkter du inte vill ha och återbetalar det här beloppet. (redan skickade produkter måste skickas tillbaka oöppnad och vid ankomsten gör vi den faktiska transaktionen).Om du har ett konto i vår webshop kan du logga in och gå till "Returns" - den här menyn finns i Footer-sektionen och finns även på din personliga konto sida.Om du inte har konto kan du använda länken Retur och återbetalning i Footer.Returadress:


VTKG Nordic AB
Kristinebergsvägen 54,

23837 Oxie

SwedenReferral Reward
Please login to see your Referral ID and information.